Què fem i on ens pots trobar.

10687037_333110813535266_1261434669050247855_n10687037_333110813535266_1261434669050247855_n10687037_333110813535266_1261434669050247855_n

Hola! Aquest és el NoBlog de la Distri La Polilla, obertes cada tarda de diumenge al kiosk alliberat de la Plaça de la Revolució a la Vila de Gràcia. La nostra activitat principal és la distribució de fanzines de les més variades temàtiques, sempre amb un esperit crític i per la transformació social des d’una posició llibertària. Alguns dels temes que podràs trobar al nostre catàleg són: moviments socials, alliberament animal, antipsiquiatria, repressió i control social, pedagogia, gènere, teoria de l’anarquisme… Ademés de gaudir del plaer de llegir i obrir noves perspectives mentals, els diumenges a Plaça Revolució podràs assistir a activitats que, des de La Polilla, preparem amb moltes ganes i entusiasme: presentacions de projectes i fanzines, xerrades, concerts, recitals, teatre… Encara més:
els tercers diumenges de cada mes s’habilita un espai
d’escriptura amb adreces per a poder cartejar-se amb persones preses. Finalment, esmentar que la totalitat dels beneficis del projecte van dirigits a l’enviament de publicacions a diferentes presons de l’Estat Espanyol, en col·laboració amb altres col·lectius com Evasió.

Vine a conèixe’ns algun diumenge al kiosk okupat de la Plaça Revolució a la Vila de Gràcia!  (Metro Joanic (L4) o Fontana (L3) – Kola’t! Vine en rodes!)

Horari: cada diumenge de 17h a 21h

                  ANARKIA I LLUITA

També ens pots trobar al CaraLlibre: www.facebook.com/distrilapolilla

Què entenem per FANZINE? El fanzine és un format d’edició en paper accessible tant a
nivell de producció com a nivell d’adquisició, i que es manté
al marge de qualsevol tipus de filtre present en les grans
editorials, sobretot tenint en compte que molts són auto-editats
per la mateixa persona o col·lectiu que els pensa i els produeix.
El fet que l’espai que serveix de punt de distribució i de
trobada sigui un kiosk alliberat permet, a més a més, una total
autogestió d’aquesta distribució, recuperant per altra banda
un espai en desús que tradicionalment ha estat lligat a la premsa
oficial.


10687037_333110813535266_1261434669050247855_n

10687037_333110813535266_1261434669050247855_n10687037_333110813535266_1261434669050247855_n

¡Hola! Este es el NoBlog de Distri La Polilla, abiertas cada tarde de  domingo en el kiosco okupado de la Plaza Revolución de la Vila de Grácia. Nuestra actividad principal es la distribución de fanzines de las más variadas temáticas, siempre con un espíritu crítico y para la transformación social desde una posición libertaria. Algunos de los temas que podrás encontrar en nuestro catálogo son: movimientos sociales, liberación animal, antipsiquiatría, represión y control social, pedagogía, género, teoría del anarquismo… Además de gozar del placer de leer y abrir nuevas perspectivas mentales, los domingos en Plaza Revolución podrás asistir a actividades que, desde La Polilla, preparamos con muchas ganas y entusiasmo: presentaciones de proyectos y fanzines, charlas, conciertos, recitales, teatro…Aún más: cada tercer domingo de mes se habilita un espacio de escritura con direcciones para poder cartearse con personas presas.
Finalmente, mencionar que la totalidad de los beneficios del proyecto van dirigidos al envío de publicaciones a distintas prisiones del Estado Español, en colaboración con otros colectivos como Evasión.

¡Ven a conocernos algún domingo en el kisoco okupado de Plaza Revolución en la Vila de Gràcia!  (Metro Joanic (L4) o Fontana (L3) – Kola’te! Ven en rodando!)

Horario de invierno: cada domingo de 16h a 20h

Horario de verano: cada domingo de 17h a 21h

             ANARKÍA Y LUCHA

Tambien nos puedes encontrar en el CaraLibro: www.facebook.com/distrilapolilla

Qué entendemos por FANZINE? El fanzine es un formato de edición en papel accesible tanto a
nivel de producción como a nivel de adquisición, y que se mantiene
al margen de cualquier clase de filtro presente en las grandes
editoriales, sobretodo teniendo en cuenta que muchos son auto-editados
por la misma persona o colectivo que los piensa y los produce.
El hecho que el espacio que sirva de punto de distribución y de
encuentro sea un kiosko liberado permite, a de más, una total
autogestión de esta distribución, recuperando, por otro lado,
un espacio en desuso que tradicionalmente ha estado relegado a la prensa
oficial.

10492119_333114356868245_9085783627006460046_n