A. Qui som?

10687037_333110813535266_1261434669050247855_n10687037_333110813535266_1261434669050247855_n10687037_333110813535266_1261434669050247855_n

Distri La Polilla és un projecte anarquista que té dues vessants.

Per un costat, l’arxiu i la distribució de fanzines. Tenim un arxiu amb més de 700 fanzines amb temàtiques com alliberament animal, salut, D.I.Y., pedagogia, sexualitat, gènere , presó…

Per un altre costat, la distri utilitza part dels diners de la venta dels fanzines per enviar llibres a persones preses, així com difonent i col·laborant amb projectes anticarceraris.

 

Distri La Polilla obre cada diumenge el kiosk alliberat de la Plaça de la Revolució a la Vila de Gràcia.

Al kiosk hi trobaràs informació per a escriure a persones preses, material de consulta i lecrura. A la plaça montem un espai infantil amb jocs i llibres, i de tant en tant activitats com presentacions de fanzines, xerrades, concerts, recitals…

Vine a conèixe’ns algun diumenge al kiosk okupat de la Plaça Revolució a la Vila de Gràcia!

(Metro Joanic (L4) o Fontana (L3) – Kola’t! Vine en rodes!)

HORARI

diumenges de tardor i hivern d’11 a 14h

diumenges d’estiu i primavera de 17h a 21h

                  ANARKIA I LLUITA

També ens pots trobar a www.facebook.com/distrilapolilla

Què entenem per FANZINE? El fanzine és un format d’edició en paper accessible tant a nivell de producció com a nivell d’adquisició, i que es manté al marge de qualsevol tipus de filtre present en les grans editorials, sobretot tenint en compte que molts són auto-editats per la mateixa persona o col·lectiu que els pensa i els produeix.
El fet que l’espai que serveix de punt de distribució i de trobada sigui un kiosk alliberat permet, a més a més, una total autogestió d’aquesta  distribució, recuperant per altra banda un espai en desús que tradicionalment ha estat lligat a la premsa oficial.


10687037_333110813535266_1261434669050247855_n

10687037_333110813535266_1261434669050247855_n10687037_333110813535266_1261434669050247855_n

Distri La Polilla es un proyecto anarquista que tiene dos vertientes.

Por un lado, el archivo y la distribución de fanzines. tenemos un archivo con más de 700 fanzines, con temáticas como liberación animal, salud, D.I.Y., pedagogía, sexualidad, género, prisión …

Por otro lado, la distri utiliza parte del dinero de la venta de los fanzines para enviar libros a personas presas, así como difundiendo y colaborando con proyectos anticarceraris.

Distri La Polilla abre cada domingo el kiosko liberado de la Plaça de la Revolució en la Villa de Gracia.

Al kiosko encontrarás información para escribir a personas presas, material de consulta y lecrura. En la plaza montamos un espacio infantil con juegos y libros, y de vez en cuando actividades como presentaciones de fanzines, charlas, conciertos, recitales …

Ven a conocernos algún domingo al kiosko okupado de la Plaza Revolución a la Villa de Gracia!

(Metro Joanic (L4) o Fontana (L3) – Kola’t! Ven en ruedas!)

HORARIO

domingos de otoño e invierno de 11 a 14h

domingos de verano y primavera de 17h a 21h

             ANARKÍA Y LUCHA

Tambien nos puedes encontrar en www.facebook.com/distrilapolilla

Qué entendemos por FANZINE? El fanzine es un formato de edición en papel accesible tanto a
nivel de producción como a nivel de adquisición, y que se mantiene
al margen de cualquier clase de filtro presente en las grandes
editoriales, sobretodo teniendo en cuenta que muchos son auto-editados
por la misma persona o colectivo que los piensa y los produce.
El hecho que el espacio que sirva de punto de distribución y de
encuentro sea un kiosko liberado permite, a de más, una total
autogestión de esta distribución, recuperando, por otro lado,
un espacio en desuso que tradicionalmente ha estado relegado a la prensa
oficial.

10492119_333114356868245_9085783627006460046_n